Blog ImageFörsta svängen av klarat med en 1.54 sextiofot… sen drifta det lätt vänster så jag släpte av och rulla i mål på 6.40/140 km/h ungefär.

Nu jar vi kollar över allt inkl transbraken som inte ville släppa…. allt verkar som det ska och vi gör ett nytt test.